• DEFINIŢII ȘI TERMENI

www.biconi.ro – este site-ul comercial al S.C. “BICONI” S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în strada Călugăreni, nr. 2, cod poştal 700539, Iaşi, România, cu număr de ordine la Registrul Comerțului J 22 / 2072 / 04.08.1992, cod unic de înregistrare fiscală RO 1975186.

Vânzător – S.C. “BICONI” S.R.L.

 Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă în site.

 Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către S.C. “BICONI” S.R.L. (electronic, telefonic) sau în baza unui acord de utilizare existent între S.C. “BICONI” S.R.L. şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui cont.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii şi care conține informații despre client / cumpărător şi istoricul cumpărătorului în site (comenzi, facturi fiscale).

Site – domeniul www.biconi.ro şi subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător şi cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri şi servicii de pe site.

Bunuri şi servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Campanie – actțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri şi / sau servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător şi cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului şi a cumpărătorului.

Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic; conținutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice şi / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de bunurile şi / sau serviciile şi / sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă; informații legate de bunurile şi / sau serviciile şi / sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă; date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale şi capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producator.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui utilizator / client / cumpărător vis-à-vis de un produs, rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele, acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de utilizator / client / cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți utilizatori / clienți / cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

spuns – informație scrisă care este transmisă utilizatorului / clientului / cumpărătorului care a adresat o întrebare în site, în pagina unui anumit produs, răspunsul reprezintă o explicație oferită de un utilizator / client / cumpărător unui alt utilizator / client / cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele termene şi condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor şi serviciilor şi / sau a promoțiilor desfăşurate de vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun şi / sau serviciu de către S.C. ‘BICONI” S.R.L., cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile şi / sau descrierile bunurilor şi serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 • DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul îşi derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea comenzii, această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor şi / sau serviciilor din comandă, dacă modifică cantitatea de bunuri şi / sau servicii din comandă  va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între vânzător si cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poştei electronice şi / sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

Pentru comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-urile şi punctele de livrare S.C. “BICONI” S.R.L., prețurile şi rezervările bunurilor şi / sau serviciilor sunt valabile 72 (şaptezecişidouă) de ore de la înregistrarea comenzii de către cumpărător.

Documentul şi informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

 • POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei comenzii îi este permis oricărui client / cumpărător.
Pentru motive justificate S.C. “BICONI” S.R.L. îşi rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului / cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi şi / sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului / cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. “BICONI” S.R.L..

în oricare dintre aceste cazuri, clientul / cumpărătorul se poate adresa departamentului de relații cu clienții al S.C. “BICONI” S.R.L., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din site, vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

S.C. “BICONI” S.R.L. poate publica pe site informații despre bunuri şi / sau servicii şi / sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente bunurilor şi / sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A..

Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor şi / sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 • DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi / sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. ‘BICONI” S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare şi / sau publicare).

Clientului / cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea şi / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de S.C. “BICONI” S.R.L., includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al S.C. “BICONI” S.R.L. asupra conținutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conținutului, decât cu acordul scris expres al S.C. “BICONI” S.R.L..

Orice conținut la care clientul / cumpărătorul are şi / sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între S.C. “BICONI” S.R.L. şi acesta, şi fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea S.C. “BICONI” S.R.L. cu referire la acel conținut.

Clientul / cumpărătorul poate copia, transfera şi / sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

În cazul în care S.C. “BICONI” S.R.L. conferă clientului / cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul / cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea S.C. “BICONI” S.R.L. pentru respectivul client / cumpărător sau oricare alt terț care are / obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun conținut transmis către client sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi / sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea S.C. “BICONI” S.R.L. şi / sau al angajatului / prepusului S.C. “BICONI” S.R.L. care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoteste, în cazul în care acesta există.

 • COMANDA

Clientul / cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor şi / sau serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

Odată adăugat în coşul de cumpărături un bun şi / sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta.

Adăugarea unui bun / serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului / serviciului.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte aă toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune – interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de S.C. “BICONI” S.R.L., în cazul plății online;

– datele furnizate de către client / cumpărător, pe site sunt incomplete şi / sau incorecte.

În cazul în care clientul / cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 30 (treizeci) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

– pentru comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

– pentru comenzile achitate cu O.P. / ramburs / transfer / card bancar -> prin virament bancar;

– pentru comenzile achitate prin credit de consum -> anulare / recalculare contract rate.

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi bunurile (se va lua data cea mai recentă).

În cazul în care un bun şi / sau serviciu comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul / cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului şi / sau serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoştință acest fapt sau de la data la care cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.

 • BUNURI / SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;

– furnizarea de bunuri şi / sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

– furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;

– furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

– furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;

– furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

– contractele în cazul cărora cumpărătorul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere, dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare.

 • CONFIDENŢIALITATE

Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător / client, vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător / client cu privire la comandă / contract fără consimțământul prealabil scris al vânzatorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestricționat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informații, sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. 

S.C. “BICONI” S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a S.C. “BICONI” S..R.L., clientul / cumpărătorul îşi oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai săi: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care S.C. “BICONI” S.R.L. poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor şi / sau a serviciilor.

 • PUBLICITATE

Newsletterele S.C. “BICONI” S.R.L. sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați şi agreați, astfel, sunt asigurate confidențialitatea şi securitatea informațiilor.

În momentul în care, clientul îşi crează un cont pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de newslettere; opțiunea cu privire la acordul emis de către client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea în acest sens.

Renunțarea la primirea newslettere-lor de către client sau cumpărător se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror newslettere.

Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

 • FACTURAREA – PLATA

Prețurile bunurilor şi serviciilor afişate în cadrul site-ului www.biconi.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă.

Vânzătorul va emite către cumpărător o factură proformă pentru bunurile şi serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura proformă aferentă comenzii ce conține bunuri şi / sau servicii vândute de S.C. “BICONI” S.R.L., precum şi pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menționată de cumpărător în contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său şi de a accesa informațiile şi documentele aferente fiecărei comenzi existente în cont.

Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de S.C. “BICONI” S.R.L., putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către S.C. “BICONI” S.R.L. în contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore în cont, sunteți rugați să sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: biconi.ro@gmail.com.

 • LIVRAREA BUNURILOR

Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător sau în showroom-ul S.C. “BICONI” S.R.L., conform opțiunii clientului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor şi serviciilor numai pe teritoriul României.

 • GARANŢII

Toate bunurile comercializate de către S.C. “BICONI” S.R.L., cu excepția bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare şi politicilor comerciale ale producatorilor.

Bunurile sunt noi (excepție bunurile resigilate), în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent bunului din comandă, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său şi să acceseze informațiile şi documentele aferente fiecaărei comenzi, existente în cont.

În cazul bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către S.C. “BICONI” S.R.L., iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiaşi bun nou, sigilat.

Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare bun resigilat în parte.

Condițiile de utilizare, manipulare şi transportare a unui bun resigilat sunt aceleaşi cu cele de la produsele sigilate şi beneficiază de aceleaşi servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

 • TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

 • SPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricarei din obligațiile sale conform comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor şi serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea  acestora.

Leave us a Comment