Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677 / 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată, S.C. “BICONI” S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care sunt furnizate.

Scopul colectării datelor este: informarea clienților / cumpărătorilor privind situația contului lor, informarea  cumpărătorilor privind evoluția şi starea comenzilor, evaluarea  bunurilor şi serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  bunurilor şi serviciilor, marketing, publicitate, media, administrative, dezvoltare, cercetare de piață, statistică, urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul  clientului / cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi / sau de comandă cumpărătorul declară şi acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. “BICONI” S.R.L. şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi / sau temporar de către S.C. “BICONI” S.R.L., afiliații şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi / sau derularea de către S.C. “BICONI” S.R.L., afiliații şi colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, marketing, publicitate, media, administrative, dezvoltare, cercetare de piață, statistică, urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

De asemenea, cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către S.C. “BICONI” S.R.L. atât afiliaților săi precum şi altei / altor entități din țară sau strainatate.

Prin citirea documentului ați luat la cunoştință faptul ca vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677 / 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

S.C. “BICONI” S.R.L detine autorizatia de la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, NUMAR REGISTRUL GENERAL: 0001573; NUMAR INFOCHIOSK: 426157276138; DATA: 22.01.2015

Lasă un răspuns